Reserveren? Graag!
Snel en gemakkelijk via de website.

Reserveren? Graag!

U kunt bij Restaurant Long Island dagelijks telefonisch reserveren via telefoonnummer 023  888 1868. Daarnaast is online reserveren ook zeer eenvoudig. Wij vragen wij u via onderstaande link te reserveren.

 

Reserveren voor lunch en Diner

Aanvraag partij of vergadering